Zajęcia w „Ogniku”

Powiększ obraz

W czwartek 07.03.2019 r. uczniowie klasy IU i IUA z naszej szkoły pod opieką nauczycieli      p. K. Jutkiewicz oraz M. Sobieraj uczestniczyli z zajęciach dydaktycznych w sali edukacyjnej „Ognik” na terenie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. Na początku  strażak zapoznał dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, przypomnieliśmy sobie najważniejsze numery ratunkowe. Po krótkiej rozmowie uczniowie przebrani w stroje strażackie mieli zadanie wykazać się uzyskanymi wiadomościami i umiejętnościami podczas potrzebnymi do prawidłowego wezwania służby ratunkowej oraz udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Uczniowie zostali zapoznani także   z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej  w budynku mieszkalnym. Dzieci mogły zobaczyć również symulację zadymienia pokoju oraz zapoznać się z dźwiękiem włączania czujki dymu.. Po zajęciach w sali edukacyjnej strażacy zaprosili młodych gości do zwiedzania remizy. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem wozów strażackich. Na koniec każdy mógł zasiąść w wozie       i zrobić sobie w nim pamiątkowe zdjęcie. Wizyta w Straży Pożarnej przyniosła uczniom wiele emocji oraz radości. Uczniowie w drodze powrotnej do szkoły pytali, kiedy znów tam pójdziemy.