Obchodzimy – „Światowy Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego”

Obchodzimy – „Światowy Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego”

 

W ramach obchodów  „Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego”  w dniu 09.10.2017 roku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze włączył się  i zorganizował kampanię, której motywem przewodnim był kolor zielony, jako symbol solidarności z osobami dotkniętymi mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

W ramach działań przygotowano :

  • tablicę informacyjną na I piętrze,
  • oplakatowano tematycznie wszystkie wejścia do szkoły, pokój nauczycielski, przedszkole, świetlicę ,
  • przekazano nauczycielom materiały dydaktyczne dotyczące mózgowego porażenia dziecięcego, które należało przedstawić na I godzinie lekcyjnej,
  • wszyscy uczniowie i pracownicy Ośrodka posiadali ubrania z elementami zielonymi  i przyczepione  zielone wstążki.

 

Przeprowadzone przez nas działania miały na celu pokazanie i uświadomienie społeczności szkolnej, że osoba z niepełnosprawnością MA PRAWO do pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Ważne jest, aby inni uczniowie zauważyli, że wśród nich są osoby z mpdz i pragniemy zachęcić ich do tego, by uznać pewną odmienność wynikającą z ich uwarunkowań psychofizycznych „za godną tożsamość, a jednocześnie bez ckliwej litości nieść im pomoc w wyzwaniach, jakie niesie życie.” – czytamy na oficjalnej stronie akcji.