Wybory samorządowe w internacie

Powiększ obraz

Dnia 25.09.2019 odbyły się w internacie wybory do Samorządu Internatu. Wybory poprzedził krótki, porządkowy apel, na którym wychowankowie zostali poinstruowani o sposobie głosowania. Do wyborów zgłosiło się 9 kandydatów, którzy wyrazili chęć pracy w samorządzie. Ich kandydatury zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez wychowawców internatu i zaprezentowane na tablicy ogłoszeń Samorządu Internatu.

Wybory były tajne. Wzięli w nich udział wszyscy wychowankowie internatu. Każdy oddany głos okazał się ważny. Nad prawidłowością wyborów czuwał opiekun Samorządu Internatu oraz przedstawiciel społeczności internackiej.

Po podliczeniu głosów wyłoniono zwycięzcę. Przeważającą większość głosów zdobyła                 Paulina Konieczna, która podjęła się pełnienia stanowiska przewodniczącej Samorządu Internatu. Jej zastępcą został Patryk Świderski. W skład sekcji porządkowej weszli: Kamil Partyka i Wiktoria Makowska, natomiast w skład sekcji kulturalno-oświatowej : Katarzyna Witczak i Damian Riedel. Po ogłoszeniu wyników wyborów wszyscy zgromadzeni pogratulowali zwycięzcom i życzyli im wytrwałej i owocnej pracy.

 

Opiekun Samorządu Internatu – Anna Kapiec