Okolicznościowy kiermasz ciast

Powiększ obraz

 

Tradycją już stało się organizowanie przez Samorząd Internatu kiermaszu ciast z okazji Święta Niepodległości. Celem przedsięwzięcia jest uświetnienie tego dnia, a także wdrażanie uczniów do rozwijania w nich postaw przedsiębiorczości. Kiermasz stał się także doskonałą okazją włączenia rodziców i opiekunów uczniów do pomocy przy organizacji imprez szkolnych. Kiermaszowi towarzyszyła okolicznościowa gazetka ścienna przygotowana przez uczniów i umiejscowiona w pobliżu stoiska z ciastami. Przedstawiała ona sylwetki ojców polskiej niepodległości oraz polskie symbole narodowe. Nie tylko gazetka nawiązywała do Święta Niepodległości, ale również stoisko , które zostało odświętnie udekorowane.

Kiermasz poprzedziły ogłoszenia porozmieszczane w różnych miejscach Ośrodka. Ciasta zostały upieczone przez wychowanków internatu z produktów dostarczonych przez rodziców. Nad pracą uczniów czuwał wychowawca. Na kiermaszu zostały wystawione także rogale, które przekazali wychowankowie uczestniczący w kulinarnych zajęciach wypieku rogali.

Zaangażowanie rodziców i opiekunów znalazło również wyraz w wypiekach przekazanych na kiermasz oraz obsłudze stanowiska. Ciasta cieszyły się dużym popytem.     W krótkim czasie zostało sprzedanych 6 blach ciasta i taca rogali. Pozyskane fundusze wspomogą działalność Samorządu Internatu. Wychowankowie zamierzają wykorzystać je     na sfinansowanie wspólnego wyjazdu edukacyjno -rekreacyjnego.

Cieszy duże zaangażowanie uczniów i ich radość z osiągniętego sukcesu oraz zainteresowanie rodziców i opiekunów, których pomoc także stała się źródłem sukcesu wspólnego przedsięwzięcia, za co organizatorzy serdecznie im dziękują.