INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH !!!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze informuje, że w związku z rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem na terenie kraju oraz województwa dolnośląskiego na podstawie § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r. nr 6 […]

Do góry