INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH !!!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze informuje, że w związku z rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem na terenie kraju oraz województwa dolnośląskiego na podstawie § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) za zgodą organu prowadzącego zawiesza wszystkie zajęcia w placówce w okresie od poniedziałku 16 marca 2020r. do środy 25 marca 2020 roku.

Zaleca się, aby wszystkie dzieci i młodzież szkolna przebywały w domach, unikały komunikacji publicznej i innych dużych skupisk ludzi oraz przestrzegały zasad higieny.

O wszelkich ewentualnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.