Ważne!

Informujemy o czasowym przedłużeniu zawieszenia zajęć do dnia 10 kwietnia 2020 roku.
O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.