Przedłużenie zawieszenia zajęć

Informujemy o czasowym przedłużeniu zawieszenia zajęć do dnia 24 maja 2020 roku.
O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.