Procedury i oświadczenie

W załącznikach załączono procedury obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jaworze podczas trwania pandemii COVID- 19 oraz związane z nimi oświadczenie dla rodziców/prawnych opiekunów.

PROCEDURY COVID – 19

Oświadczenie do procedur