HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

                   26 CZERWCA 2020r. ZAKOŃCZENIE

                                                 ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZAPRASZAMY UCZNIÓW PO ODBIÓR ŚWIADECTW WG USTALONEGO HARMONOGRAMU SPOTKAŃ

Miejsce spotkań w stołówce szkolnej

KLASA PDPA 8.50

KLASA 1-2U 9.00-9.10

KLASA 5U 9.20-9.30

KLASA 1LS 9.40-9.50

KLASA 2-3L 10.00-10.10

KLASA 4-6LS 10.20-10.30

KLASA 4-8L 10.40-11.00

KLASA PDPB 11.10-11.20

KLASA 2-3B 11.30

KLASA 1UA odbiór świadectw indywidualnie w innym terminie

KLASA 5-6US odbiór świadectw indywidualnie w innym terminie

KLASA 7-8US odbiór świadectw indywidualnie w innym terminie

KLASA 8U odbiór świadectw indywidualnie w innym terminie

KLASA 1B odbiór świadectw indywidualnie w innym terminie

Informacja dla uczniów i rodziców odbierających świadectwa w innym terminie:

proszę po odbiór świadectw zgłaszać się w dniach 29.06 -10.07.20 r.

w godzinach 8.00-14.00 w sekretariacie szkoły na I p.