Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki”

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki”

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Specjalne działające przy SOSW w Jaworze rozpoczęło swoją przygodę z Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „Sensosmyki”. Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym i przedszkolnym, oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy. Projekt prowadzony jest na obszarze całej Polski (a jeśli znajdą się chętni – to i poza granicami Polski). Projekt prowadzony jest od września 2020 do sierpnia 2021.

Do góry