Kontakt

Sekretariat

SEKRETARIAT

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek w godz. 700 – 1500

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze
ul. Paderewskiego 6
59 – 400 Jawor
tel: 076 / 870 – 24 – 72
e-mail: soswjawor@soswjawor.pl

GODZINY ZAJEĆ LEKCYJNYCH:

  1. 800 – 845
  2. 850 – 935
  3. 940 – 1025
  4. 1030 – 1115
  5. 1120 – 1205
  6. 1210 – 1255
  7. 1315 – 1400

NUMERY WEWNĘTRZNE

LOKALIZACJA NR WEWNĘTRZNY
KONSRWATOR 210
PORTIERNIA 211
KASA 212
KSIĘGOWOŚĆ 213
GŁ. KSIĘGOWY 214
KIEROWNIK GOSPODARCZY 215
KUCHNIA 216
SEKRETARIAT 217
WICE DYREKTOR 218
DYREKTOR 219
PEDAGOG 220
PSYCHOLOG 221
POKÓJ WYCHOWAWCÓW 223
PIELĘGNIARKA 224
GAB. REHABILITACJI 225
NAUCZYCIELE W – F 226

Dyrektor

dyrektor – mgr Franciszek Materniak
wicedyrektor ds. dydaktycznych      – mgr Beata Mąsior
wicedyrektor ds. wychowawczych  – mgr Magdalena Wittenbeck

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów codziennie w godz. 800 – 1000.
Wicedyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów codziennie w godz. 1300 – 1400.

Na spotkania z Dyrekcją Ośrodka w innym terminie proszę umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Pisma, podania, korespondencję można dostarczać  osobiście, drogą pocztową bądź mailową.
Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminu KPA.
Pracownicy sekretariatu udzielają szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw.

Sprawy rodziców załatwiane są w dniach i godzinach wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka, a także w czasie wywiadówek i konsultacji indywidualnych

Lokalizacja