Płatne zajęcia

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców w naszej szkole istnieje możliwość wykupienia godzin z rożnych rodzajów zajęć terapeutycznych.

 

CENNIK USŁUG

Płatności są dokonywane przez rodziców na koniec każdego miesiąca.

Lp.

NAZWA  USŁUGI

CZAS TRWANIA

CENA

1. Logoterapia 45 min. 75 zł
2. Metoda Dyna Lingua M.S 45 min. 75 zł
3. Metoda Petera Hessa- masaż dźwiękiem 45 min. 75 zł
4. Terapia pedagogiczna 45 min. 75 zł
5. Metoda Dobrego Startu 45 min. 75 zł
6. Metoda symultaniczno- sekwencyjna 45 min. 75 zł
7. Terapia taktylna 45 min. 75 zł
8. Zajęcia terapeutyczne z elementami Metody Montessori 45 min. 75 zł
9. Terapia ręki 45 min. 80 zł
10. EEG Biofeedback 30- 45 min.  80 zł
11. Diagnoza integracji sensorycznej 3-4 spotkania po 1 h 320 zł