Konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”

Powiększ obraz

W okresie od 28.04.21 r. do 06.05.2021 r. wychowankowie internatu wzięli udział w konkursie czytelniczym „Mistrz pięknego czytania”. Konkurs miał na celu podniesienie poziomu czytelnictwa wśród wychowanków internatu, zachęcenie do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, wyrobienie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu, kształtowanie umiejętności pięknego czytania.

Konkurs przebiegał w kilku etapach. W pierwszym etapie każdy z wychowanków wypożyczył wybraną przez siebie książkę w bibliotece szkolnej, którą czytał w internacie w czasie nauki własnej.  Następnie każdy z wychowanków miał za zadanie wybrać ciekawy fragment przeczytanej książki i przygotować się do pięknego, głośnego czytania.

Komisja konkursowa dokonała oceny poszczególnych uczestników konkursu oceniając płynność, poprawność, wyrazistość i intonację czytanego tekstu.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.