HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

SZKOŁA GODZINA
SZKOŁA PODSTAWOWA

NR 2

 

9:00

SZKOŁA PODSTAWOWA

NR 3

 

 

10:00

SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA

       i

   PDP

 

 

11:00