Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Powiększ obraz

W dniu 25.06.2021 roku nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na obecne warunki epidemiczne uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Klasy Szkoły Podstawowej nr 3 swoje oficjalne pożegnanie ze szkołą rozpoczęły o godzinie 9:00.Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Franciszek Materniak. Złożył szczere podziękowania nauczycielom, którzy przez cały rok prowadzili zajęcia z dziećmi w szkole. Dziękował również rodzicom, którzy tak sumiennie przestrzegali zasad sanitarnych, ustalonych dla bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników szkoły.  Następnie wychowawczynie klas rozdały uczniom świadectwa oraz nagrody za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dyplomy otrzymali również rodzice, którzy swoim zaangażowaniem wspierali pracę szkoły. Na zakończenie pan dyrektor pogratulował uczyły, które przez cały rok szkolny uczyły się pilnie i otrzymały promocję do następnej klasy. Według tego samego  scenariusza spotkanie przebiegało w klasach Szkoły Podstawowej nr 2.

Nastrój ostatniego spotkania był nieco odmienny od poprzednich. Podczas uroczystości przeznaczonej dla Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbyło się pożegnanie absolwentów. Spotkaniu towarzyszyły łzy oraz słowa podziękowań skierowanych zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie klasy III przygotowali pokaz zdjęć z najważniejszych momentów szkolnego życia, a także upominki i kwiaty dla nauczycieli. Podczas uroczystości obecni byli goście: Ewa Uciurkiewicz, sekretarz w Starostwie Powiatowym oraz Beata Janas, dyrektor EPS. Na ręce dyrektora panie złożyły podziękowania za pracę i trud włożony w minionym roku szkolnym. Ponadto wręczyły Nagrody Starosty za najlepsze wyniki w nauce Lenie Korniak oraz Joannie Nowackiej.

Cała uroczystość przebiegła bez zakłóceń. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy dobrego wypoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.