„Posiłek w szkole i w domu”

Powiększ obraz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach projektu zakupione będzie dodatkowe wyposażenie kuchni oraz zostanie przeprowadzony remont kuchni i stołówki, które mają na celu poprawę standardu funkcjonowania.