SIŁA BAJEK

Czytaj więcej o: SIŁA BAJEK

„Z kulturą mi do twarzy” – zadanie nr 3, czyli „Siła bajek”. W klasach zostały przeczytane przez nauczycieli oraz uczniów bajki, baśnie i opowiadania, które dzieci wcześniej same wybrały. Czytanie literatury miało na celu uwrażliwiać dzieci, rozbudzać empatię poprzez poruszanie problemów dotyczących ich wieku. Uczniowie mieli za zadanie podjąć się próby oceny zachowania bohaterów.  

PALETA BARW

Czytaj więcej o: PALETA BARW

„Z kulturą mi do twarzy” – zadanie nr 2, czyli „Paleta barw”. Uczniowie w klasach zapoznawali się oraz utrwalali wiedzę związaną z kolorami podstawowymi i pochodnymi. Wyrabiali znajomość i umiejętność mieszania barw podstawowych dla uzyskania barw pochodnych. Zostały zorganizowane plenery malarskie, podczas których powstawały prawdziwe działa sztuki.  

KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA

Czytaj więcej o: KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA

„Z kulturą mi do twarzy” – zadanie nr 1, czyli „Kodeks dobrego zachowania”. Uczniowie nabywali oraz utrwalali wiedzę na temat zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego poprzez podkreślanie znaczenia kultury i zasad w zachowaniu oraz zachęcaniu do używania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie wizerunku kulturalnego ucznia w środowisku szkolnym oraz poprzez rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. […]

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Czytaj więcej o: Z KULTURĄ MI DO TWARZY

W roku szkolnym 2021 / 2022 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze przystąpił do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Zaplanowane działania będą realizowane od października 2021 r. do maja 2022 r. przez uprzednio zadeklarowane klasy.  

Do góry