Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Powiększ obraz

W dniu 28.10.2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym dniu lokalem wyborczym była szkolna świetlica.

O godz. 1000 w komisji nadzorującej przebieg głosowania zasiedli:  panie wicedyrektor Beata Mąsior i Sabina Pancewicz oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej Katarzyna Witczak . Całość głosowania nadzorowały opiekunki  Samorządu Uczniowskiego panie Magdalena  Dańczura i Ewa Aleksiuk. Uczniowie wybierali po 3 osoby spośród zgłoszonych kandydatów. Zgodnie z regulaminem w głosowaniu wzięli udział również opiekunowie SU. Karty  z zaznaczonym wyborem wrzucane były do urny wyborczej. Wybory przebiegały sprawnie, bez zakłóceń. Uczniowie po krótkim instruktażu  zakreślali  nazwiska swoich kandydatów nie komentując swoich wyborów ani nie ingerując w wybory   pozostałych osób.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Katarzyna Witczak   – przewodnicząca- 22 głosy

Michał Hrymak  –z-ca przewodniczącego – 17 głosów

– Paulina Konieczna – 15 głosów

– Szymon Kozłowski – 10 głosów

– Alicja Morman – 9 głosów

– Maja Witczak – 8 głosów

– Paulina Terlecka – 7 głosów

– Wiktoria Makowska – 6 głosów

– Adam Tomaszewski – 6 głosów

– Janusz Hajduga – 6 głosów

 

Beatka przy pomocy kolegów wrzuca kartę do urny
głosują uczniowie ze szkoły branżowej
Kamil podchodzi do urny
Karol oddaje głos
Kartę do urny wrzuca Klaudia
komisja podczas pracy
Nikola wrzuca kartę do głosowania do urny
pani Magda tłumaczy jak należy głosować
Sandra oddaje swój głos