APEL POLICJI – „NIE DAJ SIĘ NABRAĆ”

Dyrekcja SOSW prosi o zapoznanie się z apelem policji. Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.

 

Apel policji – Nie daj się nabrać (2)

Apel policji – Nie daj się nabrać (3)

Apel policji – Nie daj się nabrać (1)