INFORMACJA O NAUCE W DNIACH 20.12.2021-09.01.2022

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze informuje, że w dniach od 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia w Ośrodku prowadzone będą w formie stacjonarnej przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży.