Elementy metody M. Montessori realizowane w kl. I-III szkoły podstawowej

W klasie I-III dla dzieci niepełnosprawnych intelektualniew stopniu lekkim na zajęciach dydaktycznych wychowawca wykorzystuje elementy metody M.Montessori.
Pedagogika M.M. daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju, wspiera jego aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w zdobywaniu wiedzy i umiejętności szkolnych. Wykorzystując elementy metody M.Montessori dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu zadań. Uczniowie bardzo lubią lekcje ciszy na której pracują wyjątkowo wytrwale, są zaangażowani i osiągają długotrwałą koncentrację na wykonywanym zadaniu. Dzieci między sobą nie rywalizują a wzajemnie sobie pomagają. Zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność przy współpracy z nauczycielem. Elementy metody wykorzystuje się także podczas przerw śniadaniowych, dzieci uczą się przestrzegać zasad porządku w otoczeniu, uczą się przestrzegać reguł: nie niszcz, nie przeszkadzaj, nie sprawiaj innym przykrości.

W ramach programu 4 pory roku w zajęciach biorą także udział uczniowie I-III A upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym. Wspólne zajęcia dają możliwość wzajemnego poznania się , okazywania sobie pomocy, a jednocześnie służą pogłębianiu wiedzy. Pomimo wielu różnic między uczniami każdemu daje się szanse na poznanie otaczającego świata(także poprzez zmysły) każdego ucznia traktuje się indywidualnie, dzięki czemu można uzyskać jeszcze lepsze efekty.