Twórcą koncepcji „Neurokinezjologicznej Terapii Taktylnej” jest dr Swietłana Masgutowa. Terapia Taktylna jest metodą propagującą holistyczne spojrzenie na człowieka, jego rozwój i doświadczenie. W terapii tej posługujemy się technikami masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.

Założeniem metody jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Terapia Taktylna składa się z dwóch aspektów:

  1. Pierwszy to praca ze zmysłem dotyku, podczas którego następuje stymulacja receptorów znajdujących się w skórze zgodnie z ich funkcjami m. in. ze wzrostem skóry, strukturą mięśniową i kostną ciała.
  2. Drugi skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami) jak i nietypowymi strukturami, umożliwiającymi częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.

Dotyk – jako podstawowa technika tej terapii zgodnie z badaniami naukowymi wpływa pozytywnie na rozwój funkcji półkul mózgowych, kory mózgowej (wyższych partii mózgu), śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Stosujemy ją z powodzeniem w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi,
a w szczególności:

  • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
  • Spektrum autyzmu,
  • Zaburzeniami zachowania,
  • Lękami i fobiami,
  • Opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
  • ADHD /ADD,
  • Trudnościami w nauce,
  • Zaburzeniami mowy.

Każdy człowiek niezależnie od wieku powinien być dotykany, w akceptowany sposób, minimum 30 razy dziennie !