O szkole

Nasz ośrodek działa już od 1972 roku. Do dnia dzisiejszego, dzięki staraniom i wysiłkom kadry pedagogicznej oraz pozostałym pracownikom naszej placówki ośrodek nasz opuściło 570 uczniów przygotowanych do uczestnictwa w życiu społecznym.

Najważniejszym naszym celem jest dobro i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Podejmujemy wielorakie działania aby absolwent naszego osrodka był człowiekiem sprawnie funkcjonującym w środowisku, aktywnym, otwartym na zmieniającą się rzeczywistość, wrażliwym na potrzeby ludzkie, odpowiedzialnym, sumiennym i pracowitym, człowiekiem umiejącym odnaleźć się w kulturze i cywilizacji europejskiej.

Pracownicy Ośrodka stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Są ludźmi o wielkim sercu, wrażliwymi na los dzieci i dbającymi o ich dobro.

Nauczyciele i wychowawcy pracujący z młodzieżą hołdują następującym zasadom:

  • należy zrobić wszystko, by maksymalnie, w stosunku do możliwości, ułatwić młodzieży wejście w samodzielne, dorosłe życie wśród innych ludzi
  • tak pomagać w rozwoju osobowości aby znaleźli oni w społeczeństwie właściwe i godne dla siebie miejsce
  • pozwolić, by poznali swą rzeczywistą wartość, która z kolei wyzwoli aktywny stosunek do każdej z podejmowanych w przyszłości ról społecznych.

Najważniejszymi, wspólnymi celami nauczycieli i wychowawców naszego ośrodka jest:

  • poszerzenie świata wychowanków,
  • poznanie przez nich tego, co dotąd nie zostało poznane i zaakceptowane,
  • nauczenie śmiałego sięgania w głąb siebie,
  • korzystanie z potencjału własnych możliwości.