Metody pracy

Zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie – z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz specjalistycznych metod. Wykwalifikowani specjaliści poszerzają swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

EEG Biofeedback

Co to jest EEG Biofeedback? EEG Biofeedback, znana również jako Neurofeedback, jest metodą, która poprzez wykorzystanie procesu uczenia się umożliwia danej osobie wpływanie na charakterystykę swych własnych fal mózgowych. W momencie gdy uzyskujem...

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces zachodzący w ośrodkowym układzie nerwowym u każdego człowieka. Polega ona na przyjmowaniu i analizowaniu przez mózg informacji docierających do organizmu ze wszystkich układów zmysłowych. Do naszego organizmu docierają...

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu : usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych, czuciowych i poznawania dzięki temu różnych struktur , kształtów oraz ich różnicowania, pomóc rozwinąć u dzi...

Marii Montessori

Elementy metody M. Montessori realizowane w kl. I-III szkoły podstawowej W klasie I-III dla dzieci niepełnosprawnych intelektualniew stopniu lekkim na zajęciach dydaktycznych wychowawca wykorzystuje elementy metody M.Montessori. Pedagogika M.M. da...

Dyna Lingua S.M.

Psychostymulacyjna metoda ksztłcenia i rozwoju mowy oraz  myślenia Dyna- Lingua S.M. Metoda ta została stworzona przez polskich specjalistów- logopedę P. Małgorzatę Młynarską i psychologa P. Tomasza Smerekę. Metoda ta jest stosowana wobec dzieci, mł...

Symultaniczno-sekwencyjna

Metoda została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską i jest to metoda sylabowa oparta na wspomaganiu lewej półkuli mózgowej (sekwencyjnej) oraz wykorzystaniu symultanicznych  zdolności prawej półkuli. Pamięć symultaniczna dotyczy zapamiętywania całościowego ...

Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oparta jest na naturalnej aktywności wynikającej z zabawy ruchowej. Stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie  i  fi...

Terapia taktylna

Twórcą koncepcji „Neurokinezjologicznej Terapii Taktylnej” jest dr Swietłana Masgutowa. Terapia Taktylna jest metodą propagującą holistyczne spojrzenie na człowieka, jego rozwój i doświadczenie. W terapii tej posługujemy się technikami masażu i stymul...