Dyna Lingua S.M.

Psychostymulacyjna metoda ksztłcenia i rozwoju mowy oraz  myślenia Dyna- Lingua S.M.

Metoda ta została stworzona przez polskich specjalistów- logopedę P. Małgorzatę Młynarską i psychologa P. Tomasza Smerekę. Metoda ta jest stosowana wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy przejawiają zaburzenia rozwojowe lub powypadkowe
( w wyniku chorób lub urazów) w zakresie mowy lub (i) aktywności poznawczo- intelektualnej. Metoda ma na celu wzbudzenie i podtrzymanie motywacji do mówienia
i myślenia.

Sama metoda jest bardzo obszerna i składa się z wielu elementów. Zasadniczą treść metody  psychostymulacyjnej stanowią sposoby działania. Mieszczą się one w następujących kategoriach:

  • bodźce emocjonalne,
  • praca z ciałem,
  • techniki behawioralne,
  • aranżacja sytuacji terapeutycznych,
  • rodzaje sytuacji zadaniowych,
  • techniki komunikacyjne,
  • strategie edukacyjne.

W terapii są wykorzystywane rozmaite pomoce terapeutyczne dostosowane do realizowanych celów i stosowanych sposobów działania. Metoda ta ma charakter kompleksowy.