Symultaniczno-sekwencyjna

Metoda została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską i jest to metoda sylabowa oparta na wspomaganiu lewej półkuli mózgowej (sekwencyjnej) oraz wykorzystaniu symultanicznych  zdolności prawej półkuli. Pamięć symultaniczna dotyczy zapamiętywania całościowego (globalnego). Pamięć sekwencyjna dotyczy linearnego sposobu zapamiętywania i przechowywania informacji. Metoda ta jest wykorzystywana przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać  lub z dziećmi mającymi problem z czytaniem. Metoda ta jest skuteczniejsza od tradycyjnych metod. Terapeuci uczą dzieci czytać sylab , nigdy pojedynczych spółgłosek.

Założeniami metody są :

  • praca wg kolejnych etapów wprowadzania poszczególnych głosek , ściśle powiązanych z teorią Jakobsona;
  • praca na materiale sylabowym;
  • praca na zasadzie procedury: powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
  • nauczanie na literach drukowanych;
  • przechodzenie od symultanicznego , globalnego myślenia prawopółkulowego do sekwencyjnego myślenia sylabowego, (sekwencyjnego- lewopółkulowego);
  • intensywne ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Najważniejszym atutem metody jest to ,że dzieci uczą się czytać ze zrozumieniem i lubią czytanie. W metodzie tej ćwiczenia ogólnorozwojowe są stałym elementem. Przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania. Sprawność zmysłu wzroku, słuchu podczas nauki czytania odgrywa podstawową rolę. Szczególnie ważne jest to u dzieci z różnorakimi zaburzeniami rozwoju, z zaburzona komunikacją językową, z ryzykiem dysleksji.