Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są indywidualnie lub grupowo w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb uczniów. Ośrodek oferuje dobrze wyposażone pomieszczenia i boisko sportowe. Do dyspozycji uczniów jest między innymi siłownia, Sala Doświadczania Świata, dwie sale rehabilitacyjne, gabinet pracy indywidualnej oraz sala gimnastyczna. W trakcie ćwiczeń korekcyjnych oraz zabaw ruchowych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, uczą się wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych. Wzmacniają mięśnie grzbietu i brzucha odpowiedzialne za prawidłową postawę i stabilizację kręgosłupa, a także mięśnie kończyn dolnych, zapobiegając występowaniu wad, głównie płaskostopia. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy ciała poprzez aktywność ruchową prowadzoną metodą ścisłą lub zadaniową.

 Głównym celem zajęć jest:

  • Skorygowanie istniejących zaburzeń w postawie ciała i doprowadzenie jej- o ile to możliwe-  do stanu prawidłowego.
  • Harmonijny rozwój organizmu dziecka poprzez uświadomienie potrzeby i sensu dbania o własne ciało, prawidłową postawę, zdrowie, sprawność i higienę.
  • Pozytywne podejście do świata, środowiska i własnej osoby.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa za siebie i innych.
  • Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z tego zagrożeń.