Logoterapia

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wielu uczniów objętych jest specjalistycznymi  zajęciami logopedycznymi. Specjaliści prowadzą terapię zaburzeń komunikacji różnej etiologii, a także zaburzeń artykulacji u uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. W celu podniesienia efektywności i uatrakcyjnienia zajęć logopedzi stosują nowoczesne  multimedialne programy logopedyczne, takie jak: ,,Zabawa słowem”, ,,Logo- gry”, ,,Echokorektor” oraz programy do diagnozy i terapii logopedycznej. Korzystają także z pomocy dydaktycznych i edukacyjnych. W Ośrodku prowadzone są także zajęcia metodą EEGBiofeedback. Metoda ta polega na stymulowaniu odpowiednich punktów kory mózgowej. Trening fal mózgowych  wpływa na poprawę wielu funkcji, np.:  zwiększenie koncentracji uwagi oraz efektywności uczenia się, kontrolę emocji, stymulowanie rozwoju mowy, korygowanie niepożądanych zachowań. W terapii biorą udział uczniowie: z autyzmem, zaburzeniami zachowania i koncentracji oraz zaburzeniami mowy. W terapii tą metodą mogą brać udział wszyscy uczniowie, u których nie stwierdzono przeciwwskazań lekarskich po wykonaniu badania EEG głowy. Więcej o EEGBiofeedback mozna przeczytać w osobnej zakładce.