Terapia psychologiczna z elementami socjoterapii

Podczas terapii realizowane są różne zadania zmierzające do lepszego  funkcjonowania społecznego oraz emocjonalnego naszych uczniów. Zajęcia kierowane są do uczniów którzy wykazują trudności w funkcjonowaniu społecznym m. in. z powodu nadpobudliwości psychoruchowej, nieśmiałości czy izolowania się. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m. in.:

  • kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie dzięki poznawaniu własnych mocnych stron i zwiększeniu poczucia własnej wartości.
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z agresja, złością i stresem
  • nabywanie umiejętności zachowania się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi
  • uczenie się pełnienia określonych ról w rodzinie i społecznych.