Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Głównym  celem  zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych  jest  usprawnianie  funkcji, które leżą  u podstaw  umiejętności  czytania i pisania .Tymi funkcjami są: spostrzegawczość i pamięć wzrokowa, pamięć słuchowa i słuch fonemowy, orientacja na płaszczyźnie i w przestrzeni, sprawność motoryczna rąk oraz umiejętność poprawnego wypowiadania się-słownik czynny.

Cel ten jest realizowany poprzez usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w eksploracji najbliższego i dalszego otoczenia, ćwiczenia usprawniające umiejętności czytania i pisania a także oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające a równocześnie zachęcające do aktywności i poznawania otaczającego świata.

Metody i formy pracy stosowane w  pracy to: elementy metody Dennisona, metody Knillów,  Metoda Dobrego Startu, Terapia i Masaż  Dźwiękiem wg metody P. Hessa.