Stołówka

W Naszym Ośrodku funkcjonuje stołówka szkolna. Ze stołówki korzystają dzieci, które mieszkają w internacie jak również te które są zapisane do świetlicy. Dzieci z internatu mają zapewnione pełne wyżywienie.

Dzieci ze świetlicy korzystają ze stołówki tylko podczas obiadu.

Uwaga! Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie szkoły (sekretariat: 076- 729-24-72) o nieobecności ucznia w szkole do godziny 9:00 w dniu nieobecności ucznia. W przeciwnym wypadku rodzic będzie musiał pokryć koszt posiłków, które zostały przewidziane dla danego ucznia.