Świetlica

Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!”

 

Dysponujemy salami do zajęć i zabaw oraz stołówką. Nasze pomieszczenia urządzone są estetycznie, funkcjonalnie i bezpiecznie.  Wyposażone są w niezbędny sprzęt i pomoce do prawidłowego funkcjonowania Państwa dzieci.  Przez okres 10 miesięcy wychowankowie w świetlicy szkolnej będą doświadczać mega przygody podczas zajęć pozalekcyjnych. Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją do wychowawców:  p. Joanny Górskiej.

Założenia pracy świetlicy

Świetlica szkolna czynna jest
od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 16.00.

Głównym  zadaniem naszej świetlicy jest działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza. Celem tej działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami, jak również po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabianie prac domowych.

Staramy się aby czas spędzony w naszej świetlicy sprzyjał rozwijaniu zainteresowań, nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia w grupie, ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Poprzez dobór odpowiednich form pracy, metod aktywizujących , rozwijamy indywidualne zainteresowania i uzdolnienia  uczniów.

W naszej świetlicy prowadzimy zajęcia:

  • zajęcia kulinarne – promujące zdrowy styl życia i racjonalne odżywianie, oraz naukę gotowania i pieczenia, dekorowania potraw .
  • zajęcia artystyczne – do których zaliczamy zajęcia plastyczne, tj. malowanie, rysowanie, wydzieranki, modelowanie, pokazy sceniczne.
  • zajęcia muzyczne – nauka piosenek, granie na instrumentach, nauka gry na pianinie.
  • zajęcia relaksacyjne- joga- ćwiczenia dla ciała i umysłu.
  • zajęcia taneczne – ćwiczenia rytmiczne, tańce.
  • zajęcia czytelnicze– cykl zajęć w bibliotece.
  • zajęcia plastyczne- metodą decupage
  • zajęcia kulturalno-oświatowe – takie jak: spotkania i dyskusje , popołudnia ciekawej nauki i techniki, wystawy i pokazy.
  • imprezy rozrywkowe: bale  andrzejkowe, karnawałowe, konkursy  z nagrodami, uroczystości urodzinowe, turnieje, ogniska.
  • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka, które obejmują czytanie książek, słuchanie audycji  radiowych, oglądanie filmów ,wyświetlanie bajek, różnorodne rozrywki umysłowe, wycieczki, spacery.

Galeria