Projekt „Zintegrowani”

Od dnia 1 grudnia 2018 roku  SOSW Jawor przystąpił do realizacji projektu „Zintegrowani” finansowanego ze środków Unijnych. Unijne wsparcie umożliwi specjalistyczne wyposażenie pracowni SOSW takich jak: sala arteterapii, sala do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego oraz autoprezentacji.

Działania projektowe będą realizowane od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. W zajęciach weźmie udział 6 grup po 6 uczniów. W 2019 roku do realizacji zadań przystąpią 3 grupy, następne 3 grupy będą uczestniczyć w projekcie w 2020 roku.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach o charakterze:

– treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu:

  • zasad współżycia społecznego,
  • alternatywnego spędzania czasu wolnego,
  • autoprezentacji;

– terapeutycznym:

  • . terapia przez muzykę- zajęcia muzyczne,
  • hipoterapia,
  • zooterapia,
  • floroterapia z elementami fotografiki;

–  praktyczno-poznawczym:

  • branżowe zajęcia w zakładach pracy,
  • zajęcia w instytucjach publicznych;

– poradnictwo zawodowe.

Uczniowie wezmą również udział w kursach i szkoleniach zawodowych, które rozpoczną się już w lutym 2019 roku.

W miesiącu grudniu przewiduje się realizację wstępnej fazy polegającej na organizacyjnym przygotowaniu wdrażania projektu tj. m.in.:

– sporządzenia specyfikacji i ogłoszenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań przewidzianych w projekcie,

– ustalenie składu osobowego uczestniczących w projekcie grup uczniowskich,

– sporządzenie planu zajęć każdej z grup na miesiąc styczeń,

– przydzielenie opiekunów i osób prowadzących zajęcia.

WYCIECZKI

„Zintegrowani”- projekt realizowany ze środków funduszy Unii Europejskiej

W dniu 4 stycznia, w ramach realizacji zadań projektowych,  grupa I- 6 uczniów z SOSW Jawor uczestniczyła w 1-dniowych wyjazdowych zajęciach  masowych – uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-kulturalnych   (savoir vivre w życiu codziennym).

Uczniowie wraz z opiekunem wyjechali o godzinie 7.15 do Wrocławia. Pierwszym punktem wyjazdu były zajęcia w Panoramie Racławickiej. Pani przewodnik przedstawiła historię powstawania oraz sprowadzenia Panoramy Racławickiej do Polski. Zapoznała uczniów z twórczością malarzy tj. Kossaki i Styki. Opowiedziała o przebiegu bitwy pod Racławicami pod dowództwem Tadeusza Kościuszki, która została przedstawiona na obrazie.

Kolejnym odwiedzonym miejscem było Muzeum wody- Hydropolis. Uczniowie zwiedzali wystawy. Wysłuchali historii o zasobach wody na Ziemi oraz innych planetach. Na warsztatach edukacyjnych uczniowie m.in. mogli wykonać doświadczenia dotyczące różnego zasolenia wody.

Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli również w lekcji muzealnej w Muzeum Pana Tadeusza. Poznali wygląd dworów oraz szat jakie nosiła szlachta. Dowiedzieli się jak zwykle bawili się, co jedli i jak spędzali swój czas. Na warsztatach samodzielnie ułożyli naczynia na stole do spożywania obiadu z dwóch dań i deseru.

Ostatnią atrakcją było Muzeum Poczty Polskiej. Wychowankowie SOSW zapoznali się z pojazdami komunikacji, którymi przewożono ludzi oraz pocztę. Obejrzeli przedmioty, które służyły poczcie do pracy. Zobaczyli skrzynki poczty polskiej oraz innych krajów.  Mogli samodzielnie posegregować listy zgodnie z kodem i ułożyć w odpowiednim miejscu.

Zakończenie wycieczki odbyło się w restauracji „Dąbrowa” w Pałacu w Pawłowicach, gdzie każdy uczestnik wyjazdu zamówił posiłek dwu-daniowy i deser z  karty podanej przez kelnera.

Zrealizowany program zadania projektowego był bardzo znaczny. Uczyli się samodzielności i prawidłowego zachowania w miejscach kultury. Pomimo późnego powrotu do domu nikomu nie brakowało dobrego samopoczucia.