Rekrutacja

Szkoła

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SOSW W JAWORZE I. Podstawa prawna . Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spo...

Internat

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO    w    Jaworze NA ROK SZKOLNY 2015/2016 §1 PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 20...

Wczesne wspomaganie

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie do dyrektora podania i dołączenie oryginału Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.