Samorząd uczniowski

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

W dniu 18. 10. 2016 r. odbyły się wybory do  Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie naszej szkoły wybierali swoich przedstawicieli spośród jedenastu kandydatów,  którzy zostali wytypowani przez swoje klasy. Wcześniej kandydaci mieli okazję zaprezentować się swoim wyborcom poprzez wywieszone na tablicy samorządu plakaty  i hasła wyborcze.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie:

-p. wicedyrektor Beata Mąsior

p. wicedyrektor Magdalena Wittenbeck

p. Magdalena Dańczura- pedagog

Klaudia Kurpiel- uczennica, członek Samorządu Uczniowskiego

Na swoich przedstawicieli zagłosowało 49 osób.   Młodzież mogła zagłosować na trzech kandydatów poprzez podkreślenie  wybranych nazwisk.

Karty  z zaznaczonym wyborem wrzucane były do urny wyborczej.

Wybory przebiegały sprawnie, bez zakłóceń. Uczniowie po krótkim instruktażu prawidłowo zakreślali nazwiska swoich kandydatów nie komentując swoich wyborów ani nie ingerując w wyboru   pozostałych osób.

Po zakończonych wyborach komisja podliczyła głosy. Po przeliczeniu wszystkich głosów spisano protokół , w którym podano ilości głosów oddane na poszczególnych kandydatów. W wyniku wyborów przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2016/2017 została Anna Chudzio a jej zastępcami Przemysław Rosiak i Paulina Partyka, kolejne miejsca zajęli: Sandra Makowska, Angelika Krynda, Paulina Żebrowska, Anna Cenarska, , Klaudia Kurpiel, Damian Riedel, Hubert Jedziniak. Wszyscy kandydaci będą członkami Samorządu Uczniowskiego  wspierając jego działalność w  poszczególnych sekcjach:

Sekcja organizacyjna: Paulina Partyka, Angelika Krynda

Sekcja porządkowa: Damian Riedel, Sandra Makowska, Przemysław Rosiak

Grupa Wolontariatu: Klaudia Kurpiel, Paulina Żebrowska, Anna Cenarska, Hubert Jedziniak, Patrycja Juchimiuk.

Galeria