Plan pracy

PLAN PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIATU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZADANIA TERMIN REALIZACJI UWAGI
 1. Planujemy całoroczną pracę . Przyjęcie planu działania przez RP, SU i SI.
 2. Utrwalenie idei  wolontariatu.
 3. Sprzątanie świata
 4. Udział w akcji „Szkoło Pomóż i Ty”- sprzedaż cegiełek i kartek świątecznych w celu wsparcia podopiecznych Fundacji.
 5. Organizacja konkursu plastycznego pt: Logo Szkolnego klubu wolontariatu SOSW.
 6. Zakręcona akcja – zbieranie nakrętek  dla uczennicy naszej szkoły

wrzesień

 

 

 

 

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu

Sprzątamy okolice szkoły  i las.

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu,

Wychowawcy klas

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu, SU

Opiekun szkolnej grupy wolontariatu – wychowawca klasy II-III L,

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu, wychowawcy klas.

 1. Światowy Dzień Zwierząt   (4 października). Zbieranie kocyków, suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku.
 2. Międzynarodowy Dzień osób starszych(1 października). Odwiedziny na Świetlicy dziennego pobytu „Senior- Vigor”
 3. Dzień życzliwości
 4. Akcja  „Pamiętamy”-zbiórka zniczy.
 5. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu  (żydowskim i parafialnym), zapalenie zniczy.
 6. Kiermasz jesienny:” Dżem, mydło i powidło”.
 7. Pola nadziei-sadzenie żonkili

październik

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu , SU, wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas VII U, III GU, PDP B

 

Psycholog, Opiekun szkolnej grupy wolontariatu (wych. kl. IU)

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu, wychowawcy klas,

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu, wychowawcy klas

Wychowawcy klas VII U, III GU, PDP B, SU

Wychowawca grupy przedszkolnej „Biedronki”

 

 1. Udział w akcji „Góra Grosza”
 2. Akcja charytatywna dla wyd. Amun.(sprzedaż kartek bożonarodzeniowych).
 3. Świąteczna paczka- akcja szkolna.

listopad

 

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu, SU,

 

SU , Grupa wolontariatu

 

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu, wychowawcy klas.

 

 1. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia). Gazetka okolicznościowa.
 2. Mikołajki w szkole.
 3. Kontynuowanie akcji „Góra Grosza” .
 4. Kiermasz Bożonarodzeniowy.
 5. Udział w ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 6. Idziemy  do DPS w Jaworze. Przekazanie kartek i drobnych upominków.

 

 

grudzień

 

 

 

 

Opiekun szkolnej grupy wolontariatu

( wych. kl. PDP B)

SU, Rada Rodziców

SU, Opiekun szkolnej grupy wolontariatu ( wych. kl. IU)

SU, Logopeda, Wychowawcy klas IV U i PDP B, SU

SU, Opiekun szkolnej grupy wolontariatu ( wych. kl. II-III L)

 1. Finał WOŚP
 2. Upominek w formie słodkości „Dzień Babci i Dziadka” z Świetlicy dziennego pobytu „ Senior-vigor przy MOPS w Jaworze.
 3. Konkurs plastyczno-techn. : „Sercem malowane”

 

styczeń

 

Wychowawcy klas IV U i PDP B

Wychowawcy klas VII U, III GU, PDP B,

Wychowawcy klas VII U i  PDP B.

 1. Kiermasz wielkanocny.
 2. Akcja charytatywna dla wyd. Amun. (sprzedaż kartek wielkanocnych).
 3. Szkolna akcja zbierania słodyczy do wielkanocnego koszyczka

 

luty/marzec

SU, Logopeda, wychowawca klasy PDP B.

SU

Wychowawca klasy IU

 1. Odwiedziny w DPS i na Świetlicy dziennego pobytu  „ Senior-vigor”  w Jaworze, przekazanie ozdób  i  upominków świątecznych.
 2. Pola nadziei, sprzedaż kwiatów na terenie szkoły, przekazanie pieniędzy dla Fundacji

 

 

 

kwiecień

 

 

 

SU, SI, wychowawca klasy PDP B

 

Wychowawca grupy przedszkolnej „Biedronki”.

 1. Odwiedziny na Świetlicy     ” Senior-vigor”  w Jaworze.
 2. Kultywowanie świąt majowych.
 

 

 

maj

 

 

 

 

Wychowawcy klas VII U, III GU, PDP B,
 1. Podsumowanie efektów              całorocznej działalności – sprawozdanie

 

czerwiec

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu,

 

Plan ma charakter otwarty i może ulec zmianie.

Opiekunowie szkolnej grupy wolontariatu:

 A.Labryga, M.Sobieraj, B.Kurzydło